BẢNG GIÁ HOSTING

STARTUP 1

80,000 đ/tháng
Ổ cứng 1000MB Ổ cứng
Băng thông Không giới hạn Băng thông
MySQL 1 MySQL
Domain 1 Domain
Domain 1GB RAM
Sub Domain Không giới hạn Sub Domain
Park Domain Không giới hạn Park Domain
FTP Account Không giới hạn FTP Account
 

STARTUP 2

130,000 đ/tháng
Ổ cứng 2000MB Ổ cứng
Băng thông Không giới hạn Băng thông
MySQL 3 MySQL
Domain 3 Domain
Domain 2GB RAM
Sub Domain Không giới hạn Sub Domain
Park Domain Không giới hạn Park Domain
FTP Account Không giới hạn FTP Account
 

STARTUP 3

180,000 đ/tháng
Ổ cứng 3000MB Ổ cứng
Băng thông Không giới hạn Băng thông
MySQL 4 MySQL
Domain 4 Domain
Domain 3GB RAM
Sub Domain Không giới hạn Sub Domain
Park Domain Không giới hạn Park Domain
FTP Account Không giới hạn FTP Account
 

ENTERPRISE 1

160,000 đ/tháng
Ổ cứng 5000MB Ổ cứng
Băng thông Không giới hạn Băng thông
MySQL 5 MySQL
Domain 5 Domain
Sub Domain Không giới hạn Sub Domain
Park Domain Không giới hạn Park Domain
FTP Account Không giới hạn FTP Account
 

ENTERPRISE 2

200,000 đ/tháng
Ổ cứng 8000MB Ổ cứng
Băng thông Không giới hạn Băng thông
MySQL 6 MySQL
Domain 6 Domain
Sub Domain Không giới hạn Sub Domain
Park Domain Không giới hạn Park Domain
FTP Account Không giới hạn FTP Account
 

ENTERPRISE 3

230,000 đ/tháng
Ổ cứng 10000 MB Ổ cứng
Băng thông Không giới hạn Băng thông
MySQL 8 MySQL
Domain 8 Domain
Sub Domain Không giới hạn Sub Domain
Park Domain Không giới hạn Park Domain
FTP Account Không giới hạn FTP Account
 

SSD VPS CLOUD 1

420,000 đ/tháng
Ổ cứng 3 Nhân CPU
Ổ cứng 2GB RAM
Ổ cứng 30GB Ổ cứng
Băng thông Không giới hạn Băng thông
MySQL Không giới hạn MySQL
Domain Không giới hạn Domain
Sub Domain Không giới hạn Sub Domain
Park Domain Không giới hạn Park Domain
FTP Account Không giới hạn FTP Account
Back up Back up Hàng tuần

SSD VPS CLOUD 2

575,000 đ/tháng
Ổ cứng 4 Nhân CPU
Ổ cứng 3GB RAM
Ổ cứng 50 GB Ổ cứng
Băng thông Không giới hạn Băng thông
MySQL Không giới hạn MySQL
Domain Không giới hạn Domain
Sub Domain Không giới hạn Sub Domain
Park Domain Không giới hạn Park Domain
FTP Account Không giới hạn FTP Account
Back up Back up Hàng tuần

SSD VPS CLOUD 3

710,000 đ/tháng
Ổ cứng 5 Nhân CPU
Ổ cứng 4GB RAM
Ổ cứng 80 GB Ổ cứng
Băng thông Không giới hạn Băng thông
MySQL Không giới hạn MySQL
Domain Không giới hạn Domain
Sub Domain Không giới hạn Sub Domain
Park Domain Không giới hạn Park Domain
FTP Account Không giới hạn FTP Account
Back up Back up Hàng tuần